Interessante links voor boomverzorgers

Interessante info voor boomverzorgers

In deze blog vind je interessante websites, brochures, blogs en algemene info terug die jou als boomverzorger kunnen helpen bij je job.

Technical Standards in Tree Work

TeST (acroniem voor “Technical Standards in Tree Work”) is een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft Europese technische normen te ontwikkelen voor het snoeien van bomen, het planten van bomen en het bekabelen en stutten van bomen. Deze normen zullen de goede praktijken bij boomwerk in heel Europa weerspiegelen en zullen technische definities en richtsnoeren voor boomwerk bieden.

Dankzij Bomen Beter Beheren vzw en hun Nederlandse collega’s van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB) werd de European Tree Pruning Standard vertaalt naar het Nederlands.

Treemagineers 2
Treemagineers 2

Treemagineers

Treemagineers werkt samen met praktische boomverzorgers, onderzoekers en fabrikanten om kennis en producten te ontwikkelen die veilig en efficiënt werken op hoogte door de wereldwijde boomklimgemeenschap vergemakkelijken, wat op zijn beurt bijdraagt tot een betere zorg voor bomen.

Vademecums Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van Natuur en Bos, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.