Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werken op plaatsen waar de zuurstofconcentratie te laag is en/of waarbij te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Inhoud

 • Keuze van ademhalingsbescherming (autonoom en niet-autonoom)
 • Correct gebruik van niet-autonomeademhalingsbescherming
 • Samenstelling apparaat voor onafhankelijke ademlucht
 • Apparatuur voor onafhankelijke ademlucht op de juiste manier op- en afzetten met de nodige controles
 • Luchtverbruik
 • Zich bewegen op structuren en in een besloten ruimte met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Ademluchtfles vervangen
 • Autonome meeruren aansluiting
 • Werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademlucht
 • Correct reageren op noodsituaties

Vereistes

 • In goede conditie
 • Medisch geschikt
 • Minimum 18 jaar