Doelstellingen

 • De deelnemer kan complicaties van vitale functies herkennen en adequaat handelen
 • De deelnemer kan adequaat de eerste zorgen toedienen bij een trauma-incident
 • De deelnemer kan de inhoud van een EHBO-koffer correct toepassen

Inhoud

Complicaties van vitale functies (ademhaling, circulatie en hersenen)

 • Circulatie: hartinfarct en reanimatietechnieken bij een stilstand
 • Hersenen: epilepsie-aanval, beroerte, flauwte, …
 • Ademhaling: verstikking, hyperventilatie

Inhoud en gebruik EHBO-koffer

Traumazorg

 • Verbandleer: druk- en afdekkend verband
 • Veiligheidshouding en blokrol bij braken
 • Kneuzingen, breuken en ontwrichtingen
 • In- en uitwendige bloedingen
 • Immobilisatie nekwervelletsel
 • Harnas-suspensie-trauma
 • Onderkoeling
 • Amputatie
 • Wondzorg
 • Brandwonden
 • Elektrisering