Doelstellingen

  • Optimaliseren van het uitvoerend werk van het bedrijf en verhogen van de productiviteit en technische kennis van de werknemers.Inhoud:Instructeur kan ingeschakeld worden om te begeleiden bij snoeiwerken vanmonumentale of veterane bomen, ecologische vellingen, technische demontages,… met het oog op het verrijken van de technische kennis en het verhogen van deproductiviteit en efficiëntie van de deelnemers.

Vereiste voorkennis

In onderling overleg met de instructeur.