Doelstellingen

  • De deelnemer kan EPR-nesten opsporen en herkennen.
  • Hierna kan de deelnemer op een veilige en gecontroleerde manier de EPR bestrijden.

Inhoud

  • Levensfases en gezondheidsrisico’s van de EPR
  • Verschillende bestrijdingsmogelijkheden
  • EPR-nesten visueel opsporen
  • Mechanische bestrijding van de EPR
  • Werken met het protocol “Veilig bestrijden van de Eikenprocessierups”
  • Bescherming tegen gezondheidsrisico’s van de EPR
  • De correcte wijze van het afvoeren en verwerken van EPR-afval
  • Veilig uitvoeren van EPR-bestrijding