Besloten ruimtes
Besloten ruimtes

Absolute garantie van veilige werkomstandighedenEen totaaloplossing voor besloten ruimtes

In de brede zin van het woord is een besloten ruimte een moeilijk te betreden plaats die niet bestemd is voor continu verblijf. Door het besloten karakter kan een gevaarlijke atmosfeer ontstaan met risico’s op het vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn. Op een standaard werf of industriële site kunnen er meerdere besloten ruimtes aanwezig zijn of ontstaan.

Naast de algemene risico’s is er veelal een verhoogde kans op een zuurstoftekort of schadelijke gassen én valgevaar. Vandaar de noodzaak om een veilige toegang te creëren met oog op evacuatie. Bij Condor Safety stellen we alles in het werk om veilige werkomstandigheden te garanderen. Expert Stijn Hinnekens: “We kiezen resoluut voor een totaalaanpak van besloten ruimtes.”

Rekening houden met evacuatiemogelijkheden

De problematiek van besloten ruimtes bleef lang onderbelicht, met alle risico’s en gevolgen van dien. “Gelukkig is de aandacht voor besloten ruimtes gegroeid,” weet Stijn. “En toch merken we nog al te vaak dat mensen zich wel bewust zijn van de besloten ruimte maar de gevaren onderschatten waardoor gepaste maatregelen achterwege blijven. Neem bijvoorbeeld een geul van enkele meters diep bij grondwerken. Ook dit valt onder de noemer ‘besloten ruimte’. Ook in zo’n schijnbaar onschuldige situatie moet nagedacht worden over risico’s en oplossingen met oog op een eenvoudige evacuatie.” Een klassieke driepoot zal in veel gevallen geen oplossing zijn. Met Xtirpa toegangs- en reddingssystemen beschikt Condor Safety over een oplossing waar klassieke systemen niet toereikend zijn.

De kennis...

Condor Safety heeft de know-how in huis om een passend antwoord te bieden op deze problematiek. Stijn: “Onze aanpak is inderdaad breder dan een vlugge en veilige evacuatie. We bieden oplossingen die gebaseerd zijn op elk soort uitdaging. We reiken preventiediensten de juiste tools aan. We geven advies over het veilig betreden van besloten ruimtes en over de evacuatiemogelijkheden. Er is de mogelijkheid om een opleiding te volgen die we helemaal op maat uitwerken van de desbetreffende concrete situaties.”

...en het juiste materiaal

Naast de know-how beschikt Condor Safety over een veelzijdig toegangssysteem, Xtirpa. Stijn: “Klassieke systemen zoals een driepoot zijn niet altijd inzetbaar. Het Xtirpa systeem biedt naast een valbeveiliging zowel verticale als horizontale evacuatiemogelijkheden. Het systeem is bovendien compatibel met andere installaties waardoor het momenteel het meest bruikbare en praktische systeem op de markt is. Dankzij Xtirpa kunnen we voor elke besloten ruimte een oplossing voorzien.”

Kortom: een totaaloplossing

Sensibiliseren en oplossingen aanreiken gaat bij Condor Safety dus hand in hand. Stijn: “Met een combinatie van advies, preventie en uitstekend materiaal willen we het verschil maken. Als mensen met een uitdaging zitten rond besloten ruimtes en ze weten niet goed hoe ermee om te gaan, dan kunnen ze bij Condor Safety terecht voor een totaaloplossing. In principe zou deze moeten kaderen binnen het veiligheidsbeleid van elke werf of site maar in praktijk staan internationale bedrijven daar al een pak verder in dan lokale kmo’s en kleinere ondernemingen. Aan ons om hen een duwtje in de rug te geven.”